Světové šetření o zdraví (2. díl) - Charakteristika datového souboru

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 76/03
Úspěšnost provedení rozhovorů. Struktura výběrového souboru podle výsledného kontaktu. Základní charakteristika respondentů. Soubor WHS a populace ČR podle pohlaví a věku. Struktura výběrového souboru podle věku a pohlaví, podle oblasti, podle velikostí obce.

Souhrnný report