Vývoj mezd v nemocnicích ČR

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 79/03
Pracovníci v nemocnicích resortu zdravotnictví odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb. (tj. nemocnice řízené MZ a nemocnice řízené územními orgány). Průměrné mzdy. Podíl tarifní k průměrné mzdě. Mzdy v nemocnicích resortu a v nemocnicích podle zřizovatelů.

Souhrnný report