Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 80/03
Hospitalizace v letech 1995 - 2002 podle pohlaví. Hospitalizovaní trvale bydlící v ČR. Hospitalizovaní v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, v psychiatrických léčebnách a v ostatních odborných léčebných ústavech. Hospitali-zovanost a průměrná ošetřovací doba.

Souhrnný report