Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 01/02/19
Finanční bilance zdravotních pojišťoven: výnosy zdravotních pojišťoven, struktura tržeb z pojistného na základě předpisu, příjmy zdravotních pojišťoven, náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.

Souhrnný report