Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VII.: Fyzická aktivita

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 04/02/19
Průměrná doba (v minutách) strávená v jednom dni určitým typem aktivity podle pohlaví. Průměrné týdenní METminuty fyzické aktivity podle vybraných sociodemografických charakteristik. Složení respondentů podle typu fyzické aktivity a věku a podle vzdělání.

Souhrnný report