Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl VIII.: Chronická nemocnost

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 05/02/19
Prevalence chronických a jednotlivých chronických onemocnění. Průměrný počet chronických onemocnění. Jednotlivá chronická onemocnění.

Souhrnný report