Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl IX.: Užívání léků

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 06/02/19
Užívání lékařem předepsaných léků podle věkovch skupin a pohlaví. Užívání předepsaných léků kvůli jednotlivých zdravotním obtížím. Užívání lékařem nepředepsaných léků podle věkových skupin a pohlaví. Užívání nepředepsaných léků kvůli jednotlivým zdravotním obtížím.

Souhrnný report