Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl X.: Využívání zdravotnických služeb

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 08/02/19
Lůžková péče - vícedenní a jednodenní hospitalizace. Roční prevalence a průměrná ošetřovací doba hospitalizace. Ambulantní péče. Počet ambulantních vyšetření. Podíly respondentů u ambulantních lékařů (AL) podle pohlaví. Podíly respondentů u AL během posledních 4 týdnů podle věku. Průměrný počet návstěv u AL za poslední 4 týdny. Podíl respondentů, kteří naposledy navštívili AL před více jak rokem nebo vůbec ne.

Souhrnný report