Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl XI.: Spotřeba alkoholu

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 09/02/19
Spotřeba jednotlivých druhů alkoholu. Spotřeba 100 % alkoholu podle pohlaví. Průměrná roční spotřeba 100 % alkoholu u mužů a žen starších 15 let podle vzdělání. Nadměrný konzum během poslední 14 týdnů. Distribuce průměrné denní spotřeby 100 % alkoholu na osobu starších 15 let podle pohlaví. Spotřeba alkoholu v různých situacích během posledních 7 dnů.

Souhrnný report