Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2000

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 10/02/19
Vývoj hospitalizace podle pohlaví (1994-2000). Hospitalizovaní a zemřelí v odborných léčebných ústavech. Příčiny hospitalizace v léčebnách pro dlouhodobě nemocné (LDN), v léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), v psychiatrických léčebnách (PL) a v ostatních odborných léčebných ústavech (OLÚ). Vývoj hospitalizovanosti a průměrné ošetřovací doby v LDN, TRN, PL, OLÚ (1994-2000).

Souhrnný report