Činnost odborných léčebných ústavů v ČR v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 14/02
Rezorty celkem - léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), léčebny TBC a respiračních nemocí (TRN), psychiatrické léčebny (PL), rehabilitační ústavy (RÚ), ostatní odborné léčebné ústavy (OOLÚ), dětské ozdravovny (DO), hospice, další lůžková zařízení. Lůžková zařízení v ČR. Počet lůžek v zařízeních ústavní péče v letech 1990-2001. Odborné léčebné ústavy podle oborů, využití lůžek, počet lůžek na 10 000 obyvatel.

Souhrnný report