Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (dříve - zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1986 - 2000

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 15/02
Vývoj hospitalizace na zlomeniny proximálního femuru v nemocnicích v ČR (1986-2000). Počet hospitalizací a počet zemřelých a specifická hospitalizovanost na zlomeniny proximálního femuru (1986-2000). Vývoj hospitalizovanosti, úmrtnosti a průměrné ošetřovací doby na zlomeniny proximálního femuru (1986-2000).

Souhrnný report