Zdravotnická zařízení v České republice v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 16/02
Vývoj decentralizace sítě zdravotnických zařízení (1990-2001). Zajištění zdravotnických služeb v ČR (ambulantní péče, lůžková péče). Síť zdravotnických zařízení - rezort zdravotnictví k 31.12.2001. Síť lůžkových zdravotnických zařízení k 31.12.2001. Ambulantní péče k 31.12.2001. Léčebně preventivní péče - lékaři celkem, lékaři v ambulantní péči, lékaři v lůžkových částech nemocnic, lůžka v nemocnicích.

Souhrnný report