Demografická situace v České republice v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 17/02
Vybrané demografické ukazatele v letech 2000 a 2001. Počet obyvatel v krajích. Vývoj základních demografických ukazatelů (1920-2001). Vývoj úmrtnosti dětí ve věku do 1 roku (1960-2001).

Souhrnný report