Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 29/02
Porovnání počtu případů pracovní neschopnosti (PN) na 100 000 pojištěnců rok 2001 a 2000. Vývoj počtu ukončených případů PN na 100 000 pojištěnců (1970-2001). Vývoj průměrného trvání 1 případu PN ve dnech (1970-2001). Struktura počtu ukončených případů PN podle skupin diagnóz a podle hlavních tříd klasifikace zaměstnání.

Souhrnný report