Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 30/02
Vývoj pracovní neschopnosti (PN) pro nemoc a úraz (199-2001). PN podle institucionálních sektorů - počet případů PN na 100 pojištěnců, průměrné trvání 1 případu PN ve dnech, průměrné procento PN. PN podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Vývoj základních ukazatelů PN (1970-2001) - pro nemoc, pro pracovní úrazy, pro ostatní úrazy.

Souhrnný report