Novotvary 2000

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 32/02
Vývoj hlášených onemocnění na vybrané diagnózy zhoubných novotvarů (ZN) - muži, ženy (1970-2000). Vývoj incidence a mortality ZN, vývoj kolorektálního ZN a vývoj hlášených onemocnění a mortality na vybrané ZN (1970-2000). Struktura hlášených onemocnění ZN a Ca in situ v roce 2000 bez dg. Jiný ZN kůže. Struktura zemřelých na onemocnění ZN v roce 2000 bez dg. Jiný ZN kůže.

Souhrnný report