Ambulantní péče v oboru ženském a činnost ženských oddělení nemocnic v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 33/02
Činnost oboru gynekologie - úvazky, počet ošetření-vyšetření, registrované pacientky. Ambulantní péče v oboru gynekologickém. Počet žen užívajících antikoncepci k 31.12.2001. Vývoj počtu gynekologických ošetření-vyšetření na 1 000 žen (1975-2001). Vývoj využívání antikoncepce na 1 000 žen fertilního věku (1975-2001).

Souhrnný report