Přenosné nemoci v ČR v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 34/02
Vývoj vybraných přenosných nemocí 1997-2001). Vybrané přenosné nemoci v letech 1999 a 2000. Vybrané přenosné nemoci a zemřelí. Děti do 14 let zemřelé na přenosné nemoci. Vývoj přenosných nemocí (1992-2001) na 100 000 obyvatel. Struktura hlášených přenosných nemocí.

Souhrnný report