Primární péče v České republice v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 35/02
Praktičtí lékaři (PL) pro dospělé, PL pro děti a dorost, PL gynekologové, PL zubní lékaři. Lékaři a jejich věkové složení. Počet ošetření na 1 lékaře a den, počet ošetření na 1 registrovaného pacienta, počet registrovaných pacientů na 1 lékaře.

Souhrnný report