Vrozené vady v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 36/02
Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) zjištěnou do 1 roku (1980-2001) - absolutně, na 10 000 živě narozených. Vybrané VV u živě narozených dětí do 1 roku. Vývoj (1988-2001) a struktura skupin VV u živě narozených dětí. Průměrný počet živě narozených s VV na 10 000 živě narozených za období 1997-2001.

Souhrnný report