Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 39/02
Skladba celkových výdajů na zdravotnictví (v mil. Kč). Vývoj výdajů na zdravotnictví (1998-2001). Meziroční srovnání podílu výdajů na HDP (v %) a srovnání výdajů na zdravotnictví na 1 obyvatele (1998-2001). Podíly výdajů na zdravotnictví dle zdroje financování (v %). Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.

Souhrnný report