Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 44/02
Vývoj průměrné měsíční mzdy v nemocnicích a ve zdravotnictví. Vývoj průměrné měsíční a průměrné tarifní měsíční mzdy zaměstnanců nemocnic. Podíl tarifní mzdy v průměrné mzdě. Skladba průměrné mzdy v nemocnicích. Průměrné mzdy v nemocnicích členěných podle zřizovatelů. Průměrné mzdy vybraných kategorií pracovníků nemocnic členěných podle zřizovatelů.

Souhrnný report