Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 45/02
Epidemiologická situace TBC. Struktura hlášené TBC podle diagnóz. Vývoj počtu hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel (1960-2001). Vývoj incidence TBC podle krajů (1998-2001). Struktura TBC podle věku. Počet hlášených onemocnění TBC na 100 000 obyvatel.

Souhrnný report