Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Index tělesné hmotnosti (III. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 48/02
Průměrný index tělesné hmotnosti podle věku. Vývoj průměrného indexu tělesné hmotnosti (1993-2002).

Souhrnný report