Sebevraždy v České republice v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 49/02
Sebevraždy podle věku, vzdělání, rodinného stavu a postavení v zaměstnání. Způsob provedení a motiv sebevraždy. Časové a geografické rozložení sebevražd. Rozložení sebevražd podle věku. Sebevraždy na 100 000 obyvatel podle věku a pohlaví. Struktura sebevražd podle motivu.

Souhrnný report