Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za 1. pololetí roku 2002

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 51/02
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Nákladová rentabilita. Vývoj nákladů. Vývoj hospodářského výsledku nemocnic rezortu zdravotnictví. Podíl jednotlivých položek nákladů na celkových nákladech nemocnic rezortu zdravotnictví k 30.6.2001.

Souhrnný report