Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 55/02
Respondenti podle věku, pohlaví a typu kuřáctví. Průměrná doba kouření. Složení respondentů podle typu kouření a vzdělání. Složení respondentů podle typu kuřáctví (1993-2002).

Souhrnný report