Pohledávky a závazky nemocnic rezortu zdravotnictví k 1. pololetí 2002

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 56/02
Pohledávky a závazky z obchodního styku. Nesplacený bankovní úvěr a leasing. Vývoj pohledávek a závazků z obchodního styku nemocnic (2001-2002).

Souhrnný report