Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 57/02
Vývoj počtu propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení podle vybraných skupin diagnóz (1995-2001). Počet propuštěných a zemřelých z psychiatrických lůžkových zařízení podle skupin psychiatrických diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Vývoj počtu propuštěných a zemřelých v psychiatrických lůžkových zařízeních v přepočtu na 100 000 obyvatel na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami. Struktura hospitalizovaných na psychiatrických odděleních nemocnic a v psychiatrických léčebnách podle skupin psychiatrických diagnóz.

Souhrnný report