Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 58/02
Struktura respondentů podle konzumace alkoholu. Spotřeba jednotlivých druhů alkoholu. Průměrná týdenní spotřeba alkoholu (muži, ženy).

Souhrnný report