Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Drogy (VII. díl)

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 59/02
Procento respondentů, kteří někdy v životě zkusili drogu. Respondenti podle toho, kdy užili drogu. Struktura užívaných drog.

Souhrnný report