Úrazy v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 64/02
Úrazy jsou traumatické příhody s více nebo méně rozsáhlými zdravotními, ekonomickými a sociálními následky. Zdroje dat úrazů z hlediska: pracovní neschopnosti, sledované na základě statistických výkazů chirurgických ambulancí; statistických výkazů o hospitalizaci; statistiky zemřelých. Úrazy dětí, úrazy seniorů, dopravní nehody, pracovní úrazy.

Souhrnný report