Celkové veřejné výdaje na zdravotnictví v roce 2001 vyjádřené s využitím údajů Státního závěrečného účtu

Region: ČR
Rok: 2002
Číslo: 65/02
Aktuální informace poskytuje přehled o celkové výši veřejných výdajů na zdravotnictví vynaložených v roce 2001. Výdaje jsou členěny do tabulek za jednotlivé rezorty (zdravotnictví, ostatní rezorty, okresní úřady, všeob. pokladní správa). Dále výdaje ostatních veřejných rozpočtů a výdaje veřejných rozpočtů celkem.

Souhrnný report