Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 2000

Region: ČR
Rok: 2001
Číslo: 28/01


Souhrnný report