Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2001

Region: ČR
Rok: 2001
Číslo: 59/01


Souhrnný report