Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2001

Region: ČR
Rok: 2001
Číslo: 67/01


Souhrnný report