Šetření zdravotního stavu české populace (EUROHIS 2001) Díl I.: Úvod a základní charakteristika souboru

Region: ČR
Rok: 2001
Číslo: 75/01


Souhrnný report