Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče v I. - III. čtvrtletí 1999

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 04/00


Souhrnný report