Struktura nemocnic podle nákladové rentability a hospodářského výsledku ve vztahu k velikosti lůžkového fondu za rok 1999 (rezort zdravotnictví)

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 18/00


Souhrnný report