Vývoj výdajů na zdravotnictví v zemích OECD v letech 1970 - 1997

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 25/00


Souhrnný report