Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Subjektivně vnímané zdraví (díl IV.)

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 41/00


Souhrnný report