Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Příjem a Životní podmínky (díl VII.)

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 53/00


Souhrnný report