Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Sociální zdraví (díl IX.)

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 61/00


Souhrnný report