Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Celkové hodnocení zdraví (díl X.)

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 64/00


Souhrnný report