Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2000

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 77/00


Souhrnný report