Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000

Region: ČR
Rok: 2000
Číslo: 80/00


Souhrnný report