Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1998 (rezort zdravotnictví)

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 18/99


Souhrnný report