Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí 1999 ve srovnání s rokem 1998

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 32/99


Souhrnný report