Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 1999

Region: ČR
Rok: 1999
Číslo: 34/99


Souhrnný report